Riskettan

Riskettan

Riskettan är en obligatorisk teoretisk kurs för alla som ska ta körkort för personbil. Kursen handlar om risker och riskbeteenden i trafiken, såsom trötthet, droger, mobiler, mm.

Varje elev måste delta i kursen och visa intresse för att det ska bedömas som godkänt. Det är därför viktigt att du kan behärska svenska språket. Gör du inte det måste du ha med någon som kan tolka för dig. Vid godkännandet av kursen är det giltigt i fem år från och med utbildningstillfället.

Inför riskettans utbildningstillfälle måste elever ha med sig en giltig legitimation. Vi kommer att ha riskettans utbildning i lokalerna på Brogatans Trafikskola.

För bokning och mer information vänligen ring 035-10 10 10.

Kontakta oss